Zagrożenia wynikające z prowadzonej działalności

Jedynym realnym zagrożeniem mogącym wpłynąć na zakłócenie pracy firmy lub nawet prowadzącym do całkowitego przerwania realizacji pracy związanej z generowaniem przychodu jest konkurencja. Każda działalność, niezależnie od tego, w jakiej gałęzi gospodarki funkcjonuje, wymaga dostatecznej klienteli, z której będzie się utrzymywała. O to zawsze najtrudniej, konkurencja w bhp jest ogromna i bezlitosna. O ile w większych miastach, w których rynek jest duży, nawet nowe przedsiębiorstwa mają sporą szansę na sukces i przetrwanie. W mniejszych może być nieco trudniej.

5.       Zagrożenia wynikające z prowadzonej działalności

a.       mogące wpłynąć na zakłócenie pracy firmy (praca będzie zakłócona ale kontynuowana, np. ograniczenia w dostawach ilości gazu)

b.      mogące przerwać realizacje pracy związane z generowaniem przychodu (realizacja części/całości pracy w firmy zostanie przerwana, np. zamknięcie kanału transportu morskiego skutkujący brakiem części do produkcji)

c.       Inne…