Uzasadnienie dokonanego wyboru

Wybrałem opisanie firmy zajmującej się działalnością bhp ze względu na dostęp do wiedzy związanej z działalnością tego typu firmy. W mojej rodzinie, jest osoba posiadająca firmę świadczącą usługi bhp oraz mój rodzic posiada dyplom specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.       Uzasadnienie dokonanego wyboru

a.       dlaczego została wybrana dana firma

                                                               i.      dostęp do danych firmy (pracownik, znajomy, rodzina)

                                                             ii.      znany sposób działania tego typu firmy

                                                            iii.      Inne…